Hål 16

Hål 16

Par : 4


Längd : 86 m


Fairway svänger sakta höger och en utspark med vänster fot är att rekommendera. Slänten på vänster sida hjälper dessutom ofta till att få bollen i bra läge för en andraspark fram mot green. Före geenen är det lätt att fastna bakom stenar, både på höger och vänster sida.


Rek. utsparksfot: vänster.

Hålsponsor