Hål 10

Hål 10

Par : 4


Längd : 79 m


Banans kanske svåraste hål för att lyckas nå par. Hårdheten på utsparken viktig för att lägga sig bra för andrasparken. Går man för kort tvingas man sannolikt att spela en kort andraspark för att kunna nå green på tre sparkar. Blir utsparken för lång väntar ett mindre dike. Svårputtad green.


Rek. utsparksfot: vänster/höger

Hålsponsor